سطح 12

6400 امتیاز


بیوگرافیج̶̶و̶̶ر̶̶ی̶̶ح̶̶‌̶̶ز̶̶ن̶̶د̶̶گ̶̶ی̶̶‌̶̶م̶̶ی̶̶ک̶̶ن̶̶م̶̶‌̶̶
̶̶ک̶̶ع̶̶‌̶̶ب̶̶ع̶̶د̶̶ح̶̶‌̶̶م̶̶̶̶َر̶̶گ̶̶م̶̶
̶̶ب̶̶گ̶̶ن̶̶‌̶̶گ̶̶ا̶̶ی̶̶ی̶̶د̶̶و̶̶و̶̶ر̶̶ف̶̶ـ̶̶🚶 ـ̶̶ت̶̶

ا̷گ̷ه̷‌̷م̷ا̷ه̷م̷‌̷ل̷ا̷ش̷ی̷‌̷ب̷و̷د̷ی̷م̷‌̷ا̷ل̷ا̷ن̷‌̷د̷و̷ر̷م̷و̷ن̷‌̷ش̷ل̷و̷غ̷‌̷ت̷ر̷ا̷ز̷ا̷ی̷ن̷‌̷ح̷ر̷ف̷ا̷ب̷و̷د̷ح̷ی̷ف̷‌̷ک̷ع̷‌̷ب̷ل̷د̷ن̷ی̷ص̷ت̷ی̷ܢܢ

-اگح‌بعضیح‌اوقات‌مجبوریم‌خَفِح‌شیم‌واصح:
#نًٍدًٍیًٍدًٍنًٍحًٍ_اًٍشًٍڪًٍ_مًٍآًٍدًٍرًٍحًٍ_
-اگح‌گاهی‌اوقات‌ازپدرحرف‌میشنویمُ‌هیچ‌نمیگیم‌واصح:
#نًٍدًٍیًٍدًٍنًٍح_اًٍشًٍڪًٍ_مًٍآًٍدًٍرًٍحًٍ_
-اگح‌روبه‌حرفایه‌یِ‌ریش‌صفیداوکی‌میدیم‌واصح:
#نًٍدًٍیًٍدًٍنًٍحًٍ_اًٍشًٍڪًٍ_مًآًٍدًٍرًٍحًٍ_
-اگح‌دنبالح‌خلافح‌آنچنانی‌نمیریمُ‌نیصیم‌واصح:
#نًٍدًٍیًٍدًٍنًٍحًٍ_اًٍشًٍڪًٍ_مًٍآًٍدًٍرًٍحًٍ_
-اگح‌حتی‌بح‌ناچارمجبورمیشیم‌سَرمونوبندازیم‌پایین‌واصح:
#نًٍدًٍیًٍدًٍنًٍحًٍ_اًٍشًٍڪًٍ_مًٍآًٍدًٍرًٍحًٍ_

-اَخلاقم‌صَگح‌چون:
مشکلات دهنمو گاییدع
تا می پَرم من پَرم خوابیده
خورشید نه به سَرم تابیده
نه نامَرد بع تَنم پا میده
از ریشه اس وطن چاییده
در میمالن و بعدم
حرف مَردم میشکونتت
بعدم پامیشه میگه که از
بی عرضگیشه طرف وا میره
نمی فهمن چه حِسیه
نمی فهمن چی میکشی
نمی فهمن چی بوده که الان این شدی
نمی فهمن چی میشی
همه همینن بی پَرده میرن سِت بعدی
میگن مغز رَدی طَرف سیگاریه بیخی زن ندیم بهش بیخیال
ضربات کلمات تَنمو لرزه ،میاره سَرمو دَرد میاره ، نمیفهمی بعدم بع سرم و تَنم بعدم
فشاره همینجوری بع پَرم و همش و بعدم همشو بلدم ، فِکرع بعدشو نَکردم ، تا که تَهشو نَبرم .
-_-_MaHdi_-_-

-_-_MaHdi_-_-

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON