سطح 18

18700 امتیاز


بیوگرافی


λყ♮ɨ₦➹ცⓐg[§]→→°°∞°°←←


اعؤذو باالله مݩ ع {مرگـــ💔احسآس}🔥💦
.
این جا رو خراش بده ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ تا بیومو ببینی 📞😹
فق حجی حواست ع L C D گوشیعت باشعا😹

⚘.͜. ██████████████]99% بیوعم درع عاپدیت مشح😹بصبر حجی❤

[👽]gʊɨŁイყ[👽]🔫

-بله؟
+سلامـ
-بگو کارتو!
+‌افتادمـ یهو یـاد ط:)
-خب بقیش...
+خوبی؟
-بد نیستم
+میشه ببینمت؟؟
-نه دنبال شـر نیسدم
+بیین شوخے نکن:)
-خیلیم جدی گفدم
+یه لحظع گوش کـــن
-اینا همش حرف مفتن:)
+اخه صبر کن نــــه...
-مگه خودت صبر کردی؟؟یادته گوشیو ط چجوری رومـ قطع کردی؟
+آخــه...
-‌آخه رفتیو جای حرفی نزاشتی...زمانی من بودم که کسیو نداشتی
ببین..حرفای خودتو یادته که آخه آدمـ با هرکسی نمیره تو رابطه که*-*🖤

دنیایح صورتیح من [سوختـ]
زیڔح خاڪسدر سیگآڔاݥ(:🚬
:
اًصَنـ مَنـ ݪاشے مٌتـݪاشے زِندِگے خودَمهـ تٌخمـ دارے بَدخامـ شے🔞🤘🏼😹😹


شاعری کردی و شیدا شدی😻
ننت ‌صز ^_*داد و تو پیدا شدی😹🤘🏻💦

قابلح توجہ بدخاعام😹

هَمِه بِ دُنیآ عآدَت میکَنَن مَن دُنیآوُ عآدَتآشو بآهَم میک*★*ُنَم🖕🏿🔞😹🖇‏به بابام میگم چرا هیچوقت شوخی نمیکنی؟
‏گفت از وقتی خدا با دادنِ تو باهامون شوخی کرد دیگه از هرچی شوخیه متنفرم:||😹🖕🏿💧💰


نه فازم غمه
نه عقلم کمه
اونی که لیاقت داره مال منه
اونی که نداره مال همه:)

😹والاع باع
حضرتح مجآزیح فرمـــوڋ😹=
عز اصڪیح_ڋیگراݩ _نآراحٹ نشوح عی مومݩ😹👅
شایع تنهاح منبعش_تو بآشیح💥
اصڪی نبینم فق
😹💥


بِـســــــلآمتـــ
👈داغــــــون👉 تـــرین
آدم شَـــــہــر

ڪـہ ےِ روزے عـآشــــق تَـــریـن
آدم شَـــہــر بــود

اَمــــا...😹شڪوندنش لنتیاح😹عار یو اوکی؟💔{دانشگاه فق ترم اولش دانشگاس🖕🏻}
{ترم دوم مال👓شگاه💧🤦🏿‍♀}
{ترم سوم گای🎀شگاه👅💦}
ترم چارم زای👙شگاه😹😻}

😹میگـــم چرا عق ای دانشگاییاح خر خونن😹بیہ ایم ڋلیلش😹[البتح با سانسؤر]همـــــہ میگݩ سیگآر🚬

مݩ مڱم صنگ صبؤر(:

همہ مگݩ سرطآݩ💥

مݩ مگم عقڋح ڋݪ(:

همہ میگݩ ڋوڋ🌑

مݩ مگم مݩؤ اڪسیڋح قصہ💔

همہ مگݩ مرگـــــــ💔⚰🚬

مݩ مگم چ بهـــــٹر(:🚬


м̤̈
مُشترکـ گرامےشمآ ₈₀ درصد حجم جوآنی خود رآ ب گا❤ع دادید:))🎟🕷🌻


فِکٍ کٌنَمٍ رٌوٍزِگٍآرٍ بِعً خٌدِشٍ اِصّٰپِرِیً تٍآخٍیًرٍیً زَدِعً هَرٍچٍیً مٍآرٌوٍ م*★*ٍیًگٍآدٍ اِرٍضٍآع نِمًیٍشِعً🍕🥂🎨شُما بیآ بِعـ شاشـ بِگوحً دوصِت دارمـ🤧💦
بِحً هَمینـ بَرِکتـ فآزِ گآزوعیل میگیرحـ😹💦🌿⚡️

😹😹

هر دریو وا میکنم یه بدبختی لخت میاد بیرون ازش میگه اووف کامان بیبی: )☻☹️😬👄😸🌱


اصن گیریم یکیوح دیدی رد دادح گلبت !/
ی جای شیک و پیکم پیدا کردیح بردیش!/
میدونیح موزیک هیت چیح ؟؟؟/_^ ن نمصن میدونیح؟؟؟🖖🏿😐😹😹👅


مَشًتی تًریپ لاتًی روً کِحً بآ موچینً بَرنمیدارََن؛عآره فداتشَم!😸🔥💦🚦


-مُهِم نیس مُعدلَم☹️👎🏾
-عنَم دَهَنِ مُعَلِمَم😹💋


+چقد سرت ط گوشیتح!؟^^
- ببخشید دگ مثع شمآح سرم ط ک*ون مردم نیص💦😹


+اَگع شُوهَرت بِزَنت چیکار میکنیع؟[♻️📀🌿]
–بِح دوصـ پِسـَرم میگِم جِرش بدع[😹🎈⛓❌]

℡λ¥l❣{{₦}}ßⓐg℡
#########❤########
سلامتـــے اونے ڪــــہ واســہ اولیــن بار❤

{ط}

ڋلم❤ڋرخشـــــیڋ(:

ولے.


ڋیگ ڋوسٹ


ندارم👑

ببخـــــشید😹💥


💦_™♪ اوور ڋوز قلبے ツÅ[👽]
پرسید🧐:دوست رو 👭چون دوستش داری ♥️بهش نیاز داری 🤷‍♀،یا چون بهش نیاز داری🙆‍♀ دوستش داری♥️ ؟

گفت:چون دارمش👭😍 بی نیازم 🙅‍♀...


بَرقِ چِشمات روشَناییِ دُنیایِ تاریکِ مَن شُد رِفیق!✨
[ℳѺĦÅℳÅÐ]پاتریڪمـ(:💫[Ayli n_bag.bag]©©ʊ√-_BaG.gIrL_-

-_BaG.gIrL_-

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON