سطح 22

46000 امتیاز


بیوگرافی[hͪmͫᴇⷷ]༑⃟۞⃟༑[ᴋᷜoⷪsᷤᴋᷜᴀⷶsᷤhͪ]

∞♪∞♪∞♪∞♪∞♪∞♪∞♪∞♪∞♪∞♪∞♪∞♪

مَن عَگِع حَرفی میزَنَم
خُدایی نَکَرده قَصدَم شوخی نیس
توهینع√》?????کَسی کِع بِهت میگِع دوستدارَم راس نمیگِع:/
راست شدع دارع کص میگع???


‏كسي كِه خربزه ميخورِه پای لرزِش ميشينِه،كسي كِه گوه ميخوره كجا بايَد بشينِه????

   ♡⃤
∞♪∞♪∞♪∞♪∞♪∞♪∞♪∞♪∞♪∞♪∞♪∞♪
-_GISOO_-

-_GISOO_-

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON