سطح 8

2600 امتیاز


بیوگرافی


اگه داداش داشته باشی ،
همه دنیار روداری،
یکی هست که اشکاتو از روصورت پاک کنه ،
اگه شادم ،
اگه سرحالم ،
اگه میخندم ،
واسه اینه که پشتم به داداشم گرمه....
داداشی دوست دارم ...همه دنیامی ....
بازم میگم :«دوست دارم داداش گلم»....
..elina..15

..elina..15

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON