سطح 18

18700 امتیاز


بیوگرافی


مردادیممم ومن در قدرت تصمیم گیری ماهرم
دلسوزم و مهربون
دشمنامو به خاک می مالم
یک پسرم یک پسر خوب ومحبوب
۱۹ سالمه و پزشکی می خونم
عشق فقط مردادی ها
ABOLFAZL00

ABOLFAZL00

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON