سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


lm from Tehran.
خودم فراموشت کردم اما دلم گاه سراغت را میگیرد دل است دیگر عقل ندارد.........M
Afsoon18

Afsoon18

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON