سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


چایی که سرد میشه،
یا میریزنش دور ،
یا عوضش میکنن
حالا توهی فکر کن
سرد باشی جذابی...
Arshavir1380

Arshavir1380

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON