سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


دورُ برم میدونم داری بد میگی پشت سرم اما مهم نیستش مهم اینه که منم قیدتو خوشگل زدم
Asali2

Asali2

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON