سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


دنیا پر از پلیدی است نه به خاطر وجود آدم های بد. به خاطر سکوت آدم های خوب
Bahar.15

Bahar.15

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON