سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


چراهیشکی شبیه حرفاش نیس
????????????
????????????
برای هرمنفی مثبتی وجود داره‌‌!
????????????????????????
هر انسانی به سبک خودش زیباست زیرا خداوند هرگز اشتباه نمی کند
????????????????????????
.
.
.
.
.
.باهر لبخندی شاد نشو
.
.
.
.
.
.
.
.
.
دنیا مکان ماندن ما نیس.......بگذریم
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.


.
D.E.L.A.N

D.E.L.A.N

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON