سطح 6

1300 امتیاز


بیوگرافی


دلم گرفته همیشه دلیلشم نمیدونم اصلا دلیلی براش ندارم یا شاید از خودم دلگیرم که چرا واسه چی این دل ما همیشه گیر هست بدونی که دلیلی براش داشته باشیم هوووف یا شاید خسته ام از این زندگی بازم دلیلش رو نمیدونم شاید این سوال برا همه ی ما پیش اومده باشه که همیشه دلگیریم از یه چیزی بی دلیل بی بهانه بازم با عقل جور در نمیاد اخرش به کجا ختم بشه این دلگیری ما خدا میداند?????
DONEAAAAA

DONEAAAAA

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON