سطح 20

27700 امتیاز


بیوگرافی


آدمارو میشه بایه دروغ ساده شناخت هه بازم گول خوردید که چه رفیقایی


👑Ervin_21👑

🌀ما بد نبودیم بلد بودیم🌀

❄من سگایی نیستم بری بات میان❄
🌌من شیریم که روبه روتم زر بزنی جرت میدم🌌

✌با ادب باشی با ادبم بات✌
✊نباشی جات جلو دره ✊

مرسی از کسایی که پشتم بودن مرسی بهترین بودید بهترین هستید اگه بی ادبی از من دیدید برا این بود که عاشقانه دوستتون داشتم خواستم به عنوان بزرگتر بالاسرتون باشم 😊
👑Bahar229👑

😿...mina...😿رل زد بدون اجازه ولی بلاکش نکردم

😼sharmin20😼عشقه داشش باید با ماچ کبودش کنم

👑mortal👑
👑atiyhe👑

شما که رل میزنی حواست باشه پس فردا باس دستت تو جیبت بره بعد طرف بگه 50درصد دوستت دارم 😂😂😂😂عشق عشق میخواد نه گنده گوز بازی

😄یاعلی 😄
ERViN_21

ERViN_21

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON