سطح 7

1900 امتیاز


بیوگرافی


من ی دختریم ک عاشق دوستاشه??

ماجی:دوستی ک همیشه درکم میکنه و کنارمه تو بدترین شرایط همراهیم میکنه امیدوارم با نامزدش آقا سینا خوشبخت بشه?

فری:دختری ک همیشه روی لبش خندست و خیلیم شوخ طبعه و امیدوارم اونم در آینده خوشبخت بشه?

توسی:ی دختر خیلی با جنبه و باحال و خوشمله ک ایشالا اونم خوشبخت بشه?


باران:ی دختر شاده ک همیشه با همه قهر میکنه ولی ب موقع پا ب پای دوستاش اشک میریزه خوشبخت بشی بارونم?
ب سلامتی دوستام ?ک نبودنشون نبودنمه??اها راستی خودمم پریناز هستم ولی همه گلی صدام میکنن 16سالمه و اهل شیرازم ولی تو بوشهر ساکنم امیدوارم خودمم خوشبخت بشم?خدافظ?
GoOoLii

GoOoLii

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON