سطح 2

50 امتیاز


بیوگرافی


یه لیوان بردار...پرتش کن...شکست؟...دیدی...
حالابروازش معذرت خواهی کن...
هی بگولیوان ببخشید معذرت میخوام...هی بگوغلط کردم...
چی شد؟به نظرت درست شد؟؟؟
پس بفهم که دل اگربشکنه دیگه درست بشونیست...????
HAKER.GALB

HAKER.GALB

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON