سطح 24

73000 امتیاز


بیوگرافی


```حَضّرَتِ حِّکّمَتّ```


یِه یادداشت کوتاه
"بِه انسان ها عادَت نکنید!"?


-ما ز یاران چشم یاری داشتیم
+بیخودتر از آن بودند که میپنداشتیم?☹☹
Hekmat

Hekmat

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON