سطح 10

4300 امتیاز


بیوگرافی


اگه اینو داری میخونی پ ریدم تو قیافت که چرت میخونی خاک تو سره زیبزمینیت کنن.حالا اعصبانی نشو نمیتونی چیزی بگی ?
Hyhkbssisn

Hyhkbssisn

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON