سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


♡دنیا روی خودشو به تو نشون داد ♡
♡هه فک کنم روش بر عکس باشه♡
لقب:زمستون سرد
LaVia

LaVia

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON