سطح 8

2600 امتیاز


بیوگرافی


مرد که تو باشی ..
زن بودن خوب است ..
از میان تمام مذکر های دنیا ...فقط کافیست پای تو در میان باشد ....
نمی دانی برای تو خانم بودن چه کیفی دارد....
عاشقانه دوستت دارم ، مرد رویاهای من
Media

Media

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON