سطح 9

3400 امتیاز


بیوگرافی


زیاد که باشی زیادی میشی من بد نبودم تو داری میشی.هیچ وقت این احساس بهت نمیساخت دلم میخواستت دلت نمیساخت....
میگما ادم سه حرفه ولی مهر ماهی بودنش خیلی حرفه
Mehdi14

Mehdi14

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON