سطح 21

36000 امتیاز


بیوگرافی


⇩ °سلامتیه° ⇩ ✍اون ⇲لاشیایی⇱ که ادعای معرفت و مرام کردن✔️⇩↪️ اما گندش در اومد...↪️ ⌛️ °سلامتی°⌛️ ✍ اون بی شرفایی که تا پیششون هستی تریپ با مرامی در میارن?↪️⇩ ☜ همین که رفتی پشتت حرف در میارن.. ✉️↪️ °سلامتیه°✉️ ✍اون پست فطرتایی که ?⇩ وقتی غم دارن و مشکل∝ تازه یادشون میاد که رفیق دارن░ اما مشکل داشته باشی?⇩ ↯ به هر طریقی میپیچوننت...↪️.↯ ♤خلاصه سلامتی هرچی عوضی♤ ✖️↪️ چون اگه اینانباشن✖️ ✔️✔️خوبای دوروبرتونمیشناسی.✔️✔️↪️ ⇗ْشدم یه مریض ⇖ ♞ْکه تویCCU نیست ♜ √⇛اما روی کاناپه .....!⇚√ ⇣↸تو کماست....↸↪️
Pedar-Bozorg-

Pedar-Bozorg-

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON