سطح 18

18700 امتیاز


بیوگرافی


لعنت ب شبهای بعد ازتو ب دردی ک ماند ازتو ب دادم نمیرسی....
رفتی آواره شد خانه ماندم غریبانه لعنت ب بیکسی


Rabbit

Rabbit

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON