سطح 11

5300 امتیاز


بیوگرافی


من ب سه چيز افتخار ميکنم??
اول اينکه بختياري امممم?❤❤
دوم اينکه پرسپوليسي امممم??❤❤❤❤❤
سوم اينکه خردادی اممممم???❤❤❤
Rana1619

Rana1619

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON