سطح 23

58000 امتیاز


بیوگرافیاونایی که باهاشون خوبیم اگه بدونن با بقیه چطور برخورد می کنیم شاید قدرمونو بدونن ! ?


?❎واست حکم اون لباسیو دارم ک دوسش دارم
ولی نه اندازته نه بهت میاد?? ☠❌

●|| اونقدر مغرورم ک خود غرور پی ام داد سین نکردم :)?||●

❄?‏بی ‌اهمیَتی نتیجِه‌ ی بیشتَرین حَد نفرتِه!?

[عین شیطون مغرور`` مث خدا تنها^^]??

〘⇜من همون آدم بده قصه هام سعی کن باهام نگردی ک بد شی ⇝〙

[۹۹%غرور?☠]
[۱% عاطفه?♡]

✘بِذار بِگن مَغرورَم مَن دوسٖ داشٖتَنمو خَرج کَسی نِمیکُنم کِه لیٰاقَت نَداره..❥


قانون 1 -هیچوقت نزار بفهمه چقدر -دوسش داری{??} #1

قانون2 -هیچوقت محبتو -گدایی نکن{?❤️} #2


قانون 3 -کسی که دوستت داره -خودش می مونه -التماس ممنوع {?❌?} #3


[-هرگز بخاطر نگاه کردن چن تا ستاره ماهتو از دست نده!???? -]?


((یه مُشت تنوع طَلبو ادعایِ دوست داشتَن !))


●[همه خوبن باهام اما خیلی تنهام :)?]●
Shakh.Shekann

Shakh.Shekann

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON