سطح 8

2600 امتیاز


بیوگرافی


یک دخی ۱۶ ساله .... عشق به پرسپولیس.....با رفیقای خل چل
مدیر کانال. گیز میز
عاشق پسرای خل و چل
TTUUOO

TTUUOO

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON