سطح 21

36000 امتیاز


بیوگرافی


#بیو ••♡°°

I'm not a second option.
either you choose me
or you lost me.?♥️?

من انتخاب دوم نيستم!?
يا انتخابم ميكنى ?
يا از دستم ميدى?✌️?
Zaa_hra

Zaa_hra

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON