سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


پایین

صداقت 1%
مهربانی0%
لژ بازی100%
عشق0%?
_AliReZa_

_AliReZa_

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON