سطح 22

46000 امتیاز


بیوگرافی


کسانی که فکر میکنند از دماغ فیل افتاده اند
در واقع قطره ای بودند که از سَرِ ک..ر افتاده اند😂😂
ـــــــــــــــ
هر کسی،ارزششو #خودش مشخص میکنه!
ـــــــــــــــ
وقتی نیازت دارن،مهربونن!وقتی هم خَرشون از پُل میگذره،بد میشی!
ــــــــــــــ
شاخ بودن توی فضای مجازی مثل پولدار بودن توی بازی GTA میمونه!
حالا هی پاچه بگیر فک کنن شاخی‌😏
ـــــــــــــــ
تا اومدیم گرگا رو رام کنیم سگا شاخ شدن !
ـــــــــــــــ
من مسئول حرفایی هستم که می زنم
نه چیزایی که تو برداشت می کنی!
ـــــــــــــــ
آدَم بایَد اَنگَل شِناسی بِخونِه تا یِه سِریارو بشناسِه!
ـــــــــــــــ
بعضیام فروشنده خوبین، از بس مارو فروختن …
ـــــــــــــــ
دل بعضیا دل نیس که لامصب یا ژلس که واسه هر کی می لرزه یا دلستره که واسه همه کف میکنه!!!😂
_erfi3800_

_erfi3800_

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON