سطح 9

3400 امتیاز


بیوگرافی


تمام دنیارو گشته ام اما کنارتو دنیای دیگریس
afhsap

afhsap

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON