سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


آدمی را دیدم با سایه خود درد دل میکرد
چه رنجی میکشد او وقتی هوا ابری ست....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
????????
ali......

ali......

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON