سطح 26

105000 امتیاز


بیوگرافی


هوای یکدیگر را داشته باشید?
دل نشکنید❎
قضاوت نکنید❎
هنجارهای زندگی کسی را✴
مسخره نکنید?
به غم کسی نخندید?
به راحتی ازیکدیگر گذر نکنید?
آدم ها !! دنیا دو روز است?
هوای دلتان را داشته باشید?✅
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

❤ℳムみイεЯ❤بـیـے تـوهـرگــز❤

❤ CountryCanada❤


?Ali?
alialone

alialone

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON