سطح 4

400 امتیاز


بیوگرافی


پسر خوشتیپ هستم و خوشگل و از دخترا و پسرا خوشم میاد البته از همه دخترا و پسرا ن با بعضیاشون و اگر یک بار از کوره فرار کنم همه این ویژگی ها انگار بای دستمال پاک شدند
amirsamiiiii

amirsamiiiii

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON