سطح 20

27700 امتیاز


بیوگرافی


آرش⚡
23ساله⚡
گیلان⚡
فروردینی⚡
شیطون⚡
خرخون⚡
یه عاشق داغون⚡
رفتی
تنهام گذاشتی
تموم شد
حسودا به خواستشون رسیدن
دوستت داشتم
عاشقت بودم
میخواستمت
نشد
نموندی
شاید من لیاقت تورو نداشتم
ولی نامردی کردی
نابودم کردی
همه زندگیم بودی لعنتی
اون همه دوستت دارم
اون همه عاشقتم
اون همه حرفای عاشقونه
همش کشک؟همش باد هوا؟
به همین راحتی؟بعد این همه مدت؟نمیبخشمت
به روح مادرم قسم هیچوقت نمیبخشمت
arash4678

arash4678

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON