سطح 23

58000 امتیاز


بیوگرافی


ماهیان؛از تلاطم دریابه خداشکایت کردن و چون دریاآرام شدخودرا اسیر صیاد دیدند....
تلاطم زندگی حکمت خداست از خدا دل آرام بخواهیم؛نه دریای آرام....❤?
ashgkhoda

ashgkhoda

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON