سطح 7

1900 امتیاز


بیوگرافی


من سه آرزو دارم:
ارزو اول:سلامتی خانوادم
آرزوی دوم:رسیدن به عشقم
آرزوی سوم:ارزوی خوشبختی با عشقم
خیلی دوست دارم (عشقم ....s)
baneh

baneh

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON