سطح 18

18700 امتیاز


بیوگرافی


♥♥♥♡♡♡همیشه بهترین چیزا مال پسراست مثل ما دخترا ♥♥♥♡♡♡
میخواین باهاتون رل بزنم


نه نمیزنم من خودم یه رل دارم هیچکی اونو نداره
بزار یک حرف ترکی بگم
اولورم سنین اوچون
یانرام سنین اوچونخودش میدونه باکی هستم
baran17

baran17

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON