سطح 4

400 امتیاز


بیوگرافی


میبینی ما سرمون پایینه از سنگینیه سرمونه نه بخواطر تو جوجه رنگی ....
اگه تو شیرم باشی ما تورو با کیک میخوریم ؟ اره عمو
جون...
راستی اگه دختریو 13 یا 14 سالته بیا توشماره پایین اس بده
boss1234

boss1234

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON