سطح 17

15500 امتیاز


بیوگرافی


ᏆN ᎢᎻᎬ ᎬNᎠ
ᏢᎡᎾᎷᏆᏚᎬᏚ
ᎪᎡᎬ ᏓᏌᏚᎢ ᏔᎾᎡᎠᏚ .
༺♡ ‌⃟༺
dandelion

dandelion

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON