سطح 12

6400 امتیاز


بیوگرافی


پرینازم
یه رقاص
یه دنسر
یه تیر ماهی که حسابی لجبازع اما
هوا رفقاشو داره

شاد باش.....?
dokhtarraghas

dokhtarraghas

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON