سطح 7

1900 امتیاز


بیوگرافی


خودکشــــــــــــــــــــی بهشــــــــــــــــــــــــــت است وقتی زندگــــــــــــــــــــــــــــــی برایـــــــــــــــت جهنـــــــــــــــــــــــــم باشد.
hamed5063

hamed5063

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON