سطح 9

3400 امتیاز


بیوگرافی


دختری که با هر پسری نمی پره وبهش رو نمیده ?
خانواده دار بودن و ?
بااصالت بودنشو
ثابت میکنه
من خیلی خیلی مغرورم ............
دختر اسفندی ناز
که به هر کسی رو نمیده
من یه دخمل شیرازی ام
.......ولی
jayran.nnnnn

jayran.nnnnn

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON