سطح 12

6400 امتیاز


بیوگرافی


دوتا ت بده تاریخ وترک سیگار مرض عادی میشه واسه جماعت بیمار مثل درد پریود یه کم بیشتر داری میمیری ادای زنده هارو در نیار!!!!!!!!!
jokero

jokero

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON