سطح 3

200 امتیاز


بیوگرافی


من اسم پارسا است ومتولد تهرانم و استقلالیم و ارزوی دوست دختر دارم وسیگاریم اما به خاطر عشقم سیگارم می زارم کنار
jsjbsu

jsjbsu

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON