سطح 22

46000 امتیاز


بیوگرافی


همیشه آدما ارزش چیزهایی رو که دارن وقتی میفهمن که دیگه نداشته باشند
مواظب گفتار مون باشیم تا باهاش با ارزش ترین چیزهامونو از دست ندیم
اونی رو انتخاب کن که تو سخت ترین شرایط پشتت باشه ن اونیکه تا داری باهات وقتی نداری مثل یه آشغال میندازدت از زندگیت بیرون
این قانون آدماست

به عشق ایمان ندارم ولی به عاشق های واقعی احترام میذارم
عشق رو با هوس یکی نکنیم
عشق مقدس و پاک
هوس زودگذر وآخرش تباهی هستش
kemeui

kemeui

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON