سطح 11

5300 امتیاز


بیوگرافی


زندگی..........اجبارست
مرگ..........انتظارست
عشق..........یکبارست
جدایی..........دشوارست
ولی یاد تو
تکرارست
kimiaaaa

kimiaaaa

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON