سطح 17

15500 امتیاز


بیوگرافی


دخی بلوچ باید سنگین باشه .?
باید شیطون باشه?
باید خوشکل باشه?
باید ناز باشه?
مثل من.?
.
البته یکم دیونم باشه ?
.
.

?تو ب شاخ بودنت بناز من ب بلوچ بودنم?
.
.
.تراک پ من وفا نهنت نام پته پرواه نهنت?


من ی دختر خاصم با هر کی نمیلاسم.*?
دوس دارمت AAAAAAAAAAAA A❤❤❤???


زدم تو گوش مشکلات رفت با بزرگترش اومد ?


قاضی خداست حرف مردم زیر پاست ?


ن فازم غمه
ن دوس کمه
هرکی لیاقت داره مال منه?
هرکی لیاقت نداره مال همه?
بعضیاااا فک میکنن باخیلیاممم??
خیلیام فک میکنن با بعضیام ?
قشنگیش اینجاست من موندمو تنهایااام?
من اگ مثل مثل بعضیاا بودم الان با خیلیا بودم☺
از تنهایی بمیر ولی زاپاس عشق کسی نشو
mBaluch

mBaluch

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON