سطح 10

4300 امتیاز


بیوگرافی


وروجک هستم
۱=مغرورم
۲= مهربونم
۳=خودخواهم
می دونی چیه؟فهمیدم باهرکی خوب باشی و مهربون فک میکنه چی هست که تحویلش مییگیری ؟
خودشو بالا میگیره و یه روزی از روت رد میشه به همین سادگی .....
بخاطر همین مهربونیمو واسه هرکی خرج نمیکنم
لیاقت مهربونیمو باید داشته باشه







maria25

maria25

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON