سطح 18

18700 امتیاز


بیوگرافی


بی تو در دنیای شادی دلم دریای درد است
چون کبوتر های غمگین نگاهم با تو سرد است
miss_sara

miss_sara

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON