سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


سلام.من عاشقم هر دختری دوستم داشته باشه دوستش دارم.مثل دخترا نیستم که ازمیان پسرها انتخاب کنم دل بقیه را بشکنم.دوست دارم دل هیچ دختری را نشکنم.با همه دخترا یه جور حرف میزنم.فقط سکس.هستی درخواست بده .نیستی توهین نکن.نیستی درخواستو رد کن .دوست دخترای واقعی خودتون درخواست بدین.
mohsennnnnn

mohsennnnnn

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON