سطح 4

400 امتیاز


بیوگرافی


هر چی خواستمو دارم?
.
.
.
.
هر چی بخوامم میگیرم?گُفتَن خُوشِه با یارش
گُفتم بابا حَلالش?


مهم نیست پشت سرم چی میگن?
.
.

مهم اینکه وقتی خودمو میبینن خفع میشن?


nafas_a79

nafas_a79

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON