سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


من ی ادم خیلی شاد و خندانم ولی خدا نکه از کوره دربرم دیگه خون جلو چشمامو میگیره
ohamd

ohamd

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON